" Wie zijn verleden niet kent, maakt steeds dezelfde fouten "

 

 

 

 

Feiten en mythes bevrijding gemeente Valkenburg aan de Geul

       
 

Welke verschillende bevrijdingsdata kent de gemeente?  
       
   

De huidige gemeente Valkenburg aan de Geul kent na fusies met omliggende gemeenten verschillende buurten, wijken of dorpskernen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 heeft er een aanzienlijke toename plaats gevonden aan bebouwing en werden zelfs geheel nieuwe buurten of wijken gerealiseerd.  Om een goed beeld te krijgen van de verschillende bevrijdingsdata is hier een overzicht waarbij rekening wordt gehouden met de huidige situatie.  

 
       
  Berg 14-9-1944    
  Emmaberg 17-9-1944    
  Heek 17-9-1944    
  IJzeren 13-9-1944    
  Oud-Valkenburg 14-9-1944    
  Schin op Geul 16-9-1944    
  Schoonbron 14-9-1944    
  Sibbe 13-9-1944    
  Sint Gerlach 17-9-1944    
  Strabeek 17-9-1944    
  Terblijt 13-9-1944    
  Valkenburg 16-9-1944    
  Vilt 13-9-1944    
  Walem 17-9-1944    

     
  Geraadpleegde bronnen:  
  Topografische kaart gemeente Heerlen vervaardigd door Jan-Willem van Aalst vervolgens bewerkt door A. Lasoe.